Tlumočení
angličtina – španělština – čeština


Tlumočit jsem začala v roce 2008, hned po maturitě na jazykovém gymnáziu, při studiu Bc. Pracovala jsem pro Správu uprchlických zařízení Ministerstva vnitra. Často šlo o tlumočení po telefonu pro klienty především z Kuby, během jejich vstupních pohovorů, lékařských prohlídek, pohovorů se sociálními pracovníky atd. Klienty jsem i doprovázela na úřady, k lékaři, někdy i na policii. Díky této práci jsem se rozhodla tlumočením dál živit a naučit se simultánní a konsekutivní tlumočení, což se mi povedlo během magisterského studia Tlumočnictví a překladatelství na UK.

Simultánní tlumočení

Konsekutivní tlumočení

Doprovodné tlumočení